Ugrás a fő tartalomra

A kárpátaljai magyarság szószólója

Életvitelszerűen él Nyíregyházán két és fél éve Vári Fábián László, akinek a több évtizedes áldozatos tevékenységét a nemzeti ünnep alkalmából Kossuth-díjjal ismerték el. A határon túli magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalom nemzeti hagyományainak a megőrzésében játszott szerepéért, a kárpátaljai magyarság iránti elkötelezettségéért és költészetének népi gyökerű értékeiért kapta meg a legmagasabb állami kitüntetést – egy nappal a 70. születésnapja előtt.

– Nincs tudomásom olyanról, hogy valakinek a születési évfordulója és a kitüntetése szinte ugyanarra a napra esett volna. Persze attól, hogy nem tudok róla, még előfordulhatott ilyen korábban. Az a tény, hogy ez velem megtörtént, szerencsés egybeesés, és kivételes kegyelemnek tekintem. A hivatalos indoklásban felsorolják az életmű minden lényeges elemét, kidomborítva a költészetben elért eredményeimet, és utalnak a népköltészeti kutatómunkámra, a prózaírói és műfordítói tevékenységemre is. Vagyis a Kossuth-díjat nem egy kiemelt alkotásomért kaptam, az eddigi munkásságomat ismerték el. Jelenleg ez virtuális elismerés, és ha majd egy arra alkalmas időpontban átvehetem a díjat megtestesítő szobrocskát, minden érzelgősségtől szabadultan a szívemben készítek neki helyet, amely már készen áll a fogadására. Azt hiszem, ennél magasabb és díszesebb polc nem létezik.

A hajdani Ugocsa megyei Tiszaújlakon született alkotó Ungváron tagja lett a Kovács Vilmos szellemi irányítása alatt működő Forrás Stúdiónak, majd később bekapcsolódott az első kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomba.

– A Forrás Stúdió, melynek 1967 őszén már magam is alapítója lehettem, tulajdonképpen az első irodalmi iskolám volt. Tőlem valamivel idősebb, felső tagozatos egyetemista barátaim révén itt értettem meg, hogy a Szovjetunióban milyen elvárásokhoz kell igazodnia egy pályakezdő fiatalnak. Ebben a baráti körben ismerhettem meg a költészet lényegét, azt a titkot, amely a diákos verselgetésből egy dobással átlendített a poézis fejlettebb szintjére. Ekkor írott verseimet már változtatás nélkül közölni lehetett, és ezen a fejlődésen maguk a „mestereim” is meglepődtek.

– Sajnos ezt a csoportot és mentorunkat, Kovács Vilmost a kishazai kultúrpolitika irányítói részéről durva támadás érte. A szovjet valóságtól elidegenedéssel, burzsoá nacionalizmussal vádoltak meg bennünket, és további tevékenységünk ellehetetlenítéséért a publikálási lehetőséget is elzárták előlünk. Végül az egyetemről is kizártak, és besoroztak a szovjet hadseregbe.

Vári Fábián László a népköltészettel egyetemistaként találkozott 1969-ben: folklór­anyagot gyűjtött az évfolyamtársaival.

– A népballadákkal 1969 nyarán egy kötelező gyakorlat során találkoztam. A kezdet ez alkalommal is nehéz volt, mert gyakorlatlanok voltunk. De aztán asszonyok és férfiak is megnyíltak előttünk, és gyűltek egymás után a dalban elbeszélt tragikus történetek. Az énekes adatközlőktől magunk is megtanultuk, és az esti szalonnasütő tűz mellett már énekeltük is népköltészetünk csodálatos remekeit. Aztán a gyűjtési gyakorlat leteltével visszajártam a helyszínekre, hogy tovább gyarapodjék, teljesedjék a kárpátaljai magyar népballadák kincsestára.

– A kényszerű besorozásom kiszakított a baráti és a kulturális közegemből, megszakította tanulmányaimat és költői fejlődésem folyamatát. Gyakorlatilag két évre kivontak a forgalomból, és ha olykor akadt kevés szabadidőm, azon elmélkedtem, hogy mi vár rám majd a leszerelésemet követően, hogy fogok visszailleszkedni a közösségembe, miként fogom újrakezdeni, hiszen a ránk kiszabott szilencium még javában érvényben volt.

A leszerelése után a beregszászi diagnosztikai berendezéseket gyártó üzemben (a munkások nyelvén csak vasgyárban) kapott állást, és a munkával párhuzamosan levelező tagozaton folytathatta tanulmányait az Ungvári Állami Egyetemen.

– Nagyjából két esztendő múltán valaki felhívta a figyelmemet, hogy a mezővári középiskolában magyartanárt keresnek. Jelentkeztem, és meg is kaptam az állást, de a kinevezésem csak az adott tanévre szólt. Akkor véglegesítettek csak, amikor ’78-ban megkaptam a diplomámat.

– Mit jelent az embernek a szülőföldje? Tulajdonképpen mindent. Az ifjúságot, a Tisza-partot, a szerelmeket, a küzdelmeket. A történelmi emlékhelyeket, a részleteiben is festői tájat. A szülőházat, a családi otthont, az unokákat. A hazajárás lehetőségét, a temetőkben nyugalomra lelt felmenőket.

Kínálja magát a kérdés: milyen magyarnak lenni Kárpátalján?

– Ha cinikus lennék, azt felelném, hogy próbálja meg egyszer mindenki, és akkor megtudja. Felelősséggel csak azt mondhatom, hogy a magyar nemzethez tartozni, a magyar kultúra kenyerén élni, a magyar történelmi múltat magunkénak tudni, magyarul beszélni mindenütt felemelő érzés – kellene, hogy legyen. Ám egy idegen állami környezetben, éppenséggel ukrán fennhatóság alatt, ahol már gyakran, sőt egyre gyakrabban belerondít a közösség lelkébe az intolerancia szelleme, ott rendszerint előbb-utóbb megrendül az emberségbe vetett bizalom. Ha azonban egy népcsoport az állandó fenyegetettség, a saját érdekei ellenére is kitart a szülőföldjén, feltétlenül főhajtást érdemel.

Vári Fábián László irodalmárként sokat tett a magyarságért - emlékeztet a Szabolcs Online.

– Ahogyan a környező világunk változik, úgy követi a változásokat a nyelv, és nem mindig az előnyére. Valamikor azt tanították, hogy az irodalmi nyelv, az írott szövegek nyelve egyfajta nyelvi eszmény, mely felé törekednünk kell. Ennek beszélt változata a köznyelv. A magyar író egyik feladata, hogy az irodalmi nyelv művelésével a köznyelvet védje a korcsosodástól, romlatlan állapotában fenntartsa. Az irodalom, ha kellő komolysággal figyelnek rá, fegyelmezés nélkül is képes nevelni: nemzettudatra, szeretetre, igazságérzetre, tiszteletre. Amennyiben az író e körülmények között megtette a magáét, a következő lépés az olvasóé.

A friss Kossuth-díjas egy ideje a szabolcs-szatmár-beregi megyeszékhelyen él.

– Két és fél esztendeje, hogy feleségemmel többnyire Nyíregyházán élünk. A kisebbik lányunk súlyos, hosszadalmas lefolyású betegsége hozott bennünket ebbe az élhető és szerethető városba. Amíg lehetett, hazajártam, mert a családunk kétharmada mégis csak otthon él, és a portára is rá kell nézni néha. A járványhelyzet azonban ezt is akadályozza. Ami Kárpátalja jelenét és kilátásait illeti: bárhonnan nézzük, ugyanaz. Ezen mi nem változtathatunk. A nagypolitikába kelet-európai szinten sem tudunk beavatkozni, mivel Ukrajnában jelenleg az Egyesült Államok elképzelése szerint osztják a lapokat. Ugyanakkor elkeserednünk sem szabad, mert létezik egy mindenek fölött álló hatalom is…

Költészetéről írta Balla D. Károly József Attila-díjas kárpátaljai magyar író, szerkesztő, blogger: Versei nemcsak hogy „kiállták az idő próbáját, hanem a legáltalánosabb (ha tetszik: összmagyar) szempontból nézve is magas nívón reprezentálják poézisünknek azt az ágát, amelyet népi gyökerűnek és nemzeti elkötelezettségűnek szokás nevezni. E versei alapján VFL minden engedmény nélkül besorolható abba a kortársi vonulatba, amelyet Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Csoóri Sándor, Farkas Árpád, Mezey Katalin, Nagy Gáspár, Szepesi Attila, Utassy József – és folytathatnám – neve fémjelez”.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Nemzetközi elfogató parancs alapján körözik a csongori születetésű nőt

Tóth Alexandrát k özokirat-hamisítás miatt körözik  . A kárpátaljai származású nő ellen a magyar rendőrség honlapja szerint jelenleg nemzetközi elfogató parancs van érvényben. Akinek bármilyen információja van a körözött személy hollétével kapcsolatban az a +3613914930-os telefonszámon és a kgbefo.brfk@budapest.police.hu e-mail címen tudja értesíteni a hatóságokat. KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON VAGY CSATLAKOZZON A  CSOPORTUNKHOZ !

Emberölés miatt körözik László Józsefet

Elfogató parancs alapján, emberölés miatt körözik a Mezőváriban születetett László Józsefet. A kárpátaljai férfi ellen a magyar rendőrség honlapja szerint jelenleg nemzetközi elfogadtó parancs van érvényben. Akinek bármilyen információja van a körözött személy hollétével kapcsolatban az a +3613914930-os telefonszámon és az elet.brfk@budapest.police.hu tudja értesíteni a hatóságokat. KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON VAGY CSATLAKOZZON A  CSOPORTUNKHOZ !

Hatályba lépett Ukrajnában a kettősállampolgárság bevallási kötelezettségéről szóló döntés

Volodimir Zelenszkij elnök péntek este hatályba léptette a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) döntését, amellyel kötelezi az állami tisztségviselőket, hogy elektronikus vagyonbevallásukban tüntessék fel az ukránon kívüli másik állampolgárságuk hiányát – adta hírül a Levij Bereg hírportálra hivatkozva a Kárpát.in.ua. A 2021. július 16-ával datált 305/2021 sz. vonatkozó elnöki rendeletet pénteken tették közzé az Elnöki Hivatal honlapján. A dokumentum értelmében az RNBO február 26-i döntésének megfelelően az állami és helyi önkormányzati tisztségeket betöltő személyeknek az elektronikus vagyonbevallásukban kötelező feltüntetniük, hogy nem rendelkeznek más ország állampolgárságával és nincs más országban kiadott ottani lakhatási engedélyük. Az elnöki rendelet ugyancsak utasítja a kormányt, hogy folyó év augusztusában adjon tájékoztatást az RNBO ülésén a kettős (többes) állampolgárság kérdésének szabályozásáról szóló törvénytervezetek kidolgozásáról és a Legfelső Tanács elé törté

Beregsomi férfit keres a magyar rendőrség

Elfogató parancs alapján, közokirat-hamisítás miatt körözik a beregsomi származású Kelemen Ruszlánt. A körözést a Nyíregyházi Törvényszék rendelte el az 1991-es születésű kárpátaljai férfi ellen - olvasható a magyar rendőrség honlapján. Akinek bármilyen információja van a körözött személy hollétével kapcsolatban az a +3642523823-as és a +3642524600-as telefonszámokon, illetve a bvkorozes@nyiregyhazit.birosag.hu vagy a kir.nyiregyhazark.dl@dszabolcs.police.hu e-mail címeken tudja értesíteni a hatóságokat. KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON VAGY CSATLAKOZZON A  CSOPORTUNKHOZ !

Nemzetközi elfogatóparancs alapján körözik a tiszaújlaki Bombák Sándort

Bombák Sándort hivatalos személy elleni erőszak miatt körözik Magyarországon. A kárpátaljai származású férfi ellen a magyar rendőrség honlapja szerint jelenleg nemzetközi elfogató parancs van érvényben. Akinek bármilyen információja van a körözött személy hollétével kapcsolatban az a +3613546625-os telefonszámon valamint a bvkorozes@fovarosit.birosag.hu és a kir.10rk.dl@budapest.police.hu e-mail címeken tudja értesíteni a hatóságokat. KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON VAGY CSATLAKOZZON A  CSOPORTUNKHOZ !