Ugrás a fő tartalomra

Behívók az utcán, postaládában, közúton - Mi jogos és mi minősül túlkapásnak?

Behívók az utcán, a behívások szakaszai, milyen jogalap eredményez mentességet? Mi jogos és mi minősül túlkapásnak? Az alábbi összesítőben próbálta a Kárpátalja ma összefoglalni az ukrán állampolgárok jogait és kötelezettségeit általános mozgósítás során.

A behívóról

Mivel a hadiállapot alatti behívók kiállítása és kézbesítése nincs jogilag pontosan szabályozva, így az általános információkra tudunk alapozni. A povisztka (повістка), vagyis behívó a hivatalos állami szerv – katonai sorozási hivatal, bíróság, valamint nyomozói vagy ügyészi szerv – idézése, írásbeli értesítése. Meghatározott személynek szól a behívó az intézmény pontos címével, a megjelenés helyével és idejével, továbbá figyelmeztetést tartalmaz a mulasztás következményeire.

A behívók tárgya a következő lehet:

1. Az adatok frissítése (Уточнення облікових даних)

Célja a katonai nyilvántartásba vételi és besorozási hivatalban végzett információk frissítése. Mindenekelőtt a család összetételére, valamint a hadkötelesek egészségi állapotára vonatkozó információk frissítését jelenti.

2. Behívó a katonai orvosi bizottság vizsgálatára (Проходження медкомісії)

A katonai nyilvántartásba vételi és sorozási hivatalnál az orvosi bizottságba történő idézéssel együtt rendszerint kiadnak egy igazolványt, amelybe a vizsgálatok eredményeit és az orvosi következtetéseket rögzítik. A dokumentum hátoldalán egy oszlop található a Katonai Orvosi Bizottság végső következtetéseinek rögzítésére a katonai szolgálatra való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságról. Az orvosi bizottság határozatát a járási katonai nyilvántartási és sorozási hivatal orvosi bizottságának titkára és elnöke írja alá. Ha a hadköteles nem ért egyet a bizottság határozatával, a Központi Katonai Orvosi Bizottsághoz vagy a járási közigazgatási bírósághoz nyújthat be panaszt.

3. Behívás katonai szolgálatra a fegyveres erők kötelékébe (Призов на військову службу в ЗСУ)

Az ilyen felszólításra történő megjelenés elmulasztása Ukrajna Büntető Törvénykönyvének 335. cikkelye (kijátszás) szerinti felelősségre vonást jelenthet. A gyakorlatban meglehetősen gyakori a katonai biztosok behívása előzetes orvosi vizsgálatra való felszólítás nélkül, de az orvosi bizottság vizsgálata ekkor is kötelező.

Az ukrajnai katonai szolgálatról szóló törvényének 15. cikke szerint a behívott személynek a következő sorozás kezdete utáni 10 napon belül meg kell jelennie a katonai nyilvántartásba vételi és sorozási hivatalban.

4. Érkezés a katonai állomásra (Прибути на призовну дільницю)

Az átvételi ponton történő megjelenés nem önálló dokumentum. A felszólítás nem jelent azonnali kiszállítást a honvédséghez. A tételjegyzéket (lista, hogy a polgár mit vigyen magával) általában az idézés hátoldalán tüntetik fel (sorozásnál és mozgósításnál egyaránt). Ebben az esetben is kötelező az orvosi bizottság kivizsgálása és határozata arról, hogy az illető alkalmas-e vagy sem a besorozásra.

Kinek van joga kézbesíteni a behívót?

A toborzó és szociális támogató központok az alábbi módon küldhetik ki a behívót a hadköteleseknek:

  • közvetlenül a katonai nyilvántartási és besorozási iroda munkatársai;
  • a munkáltató;
  • az oktatási intézmények (egyetemek, főiskolák, szakiskolák);
  • a rendőrök közvetítésével.

Az a bizonyos 24 óra

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetőjének rendelkezése szerint minden 18–60 év közötti férfinak, aki az ország más területeiről érkezik a megyénkbe, 24 órán belül jelentkeznie kell a hadkiegészítő parancsnokságnál.

Felvetődik a kérdés, hogy a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal parancsai hatályosak-e.

A hadiállapot jogrendszeréről szóló törvény szerint a katonai közigazgatási hivatalok saját területi hatáskörükben hozhatnak határozatokat. A jogszabály 8. cikkelye széles körű jogalapot ad, többek között a munkaképes személyek kötelező munkavégzésének bevezetésére, a vállalkozások kapacitásának és munkaerő-forrásainak használatára. Ezen felül kijárási tilalmat vagy más speciális határozatot vezethetnek be megyénk területén.

Általános mozgósítás során (a Kárpátaljára érkező belső ukránokon kívül) minden 18–60 év közötti férfinak meg kell-e jelennie a hadkiegészítő osztálynál?

Nem, nem mindenkinek! Roman Gorbacs, az Ukrán Fegyveres Erők Személyzeti Osztályának vezetője az nv.ua hírportálnak kifejtette: ez csak az ukrán haderők tartalékosaira vonatkozik, illetve azokra, akik szerződést kötöttek tartalékos szolgálatra, valamint akik már megkapták a felszólítást.

Első ízben a kelet-ukrán harcokban résztvevő tartalékosokat mozgósították. Ez a kör folyamatosan bővült a már sorkatonai szolgálatban lévőkre, vagy korábban szolgált hadkötelesekre, és kiterjedt a további hadköteles polgárokra is. Azokat a behívottakat, akik korábban nem teljesítettek sorkatonai szolgálatot, megfelelő szakmai képzésre küldik a kiképzőközpontokba. Csak ezután csatlakoznak a harci műveleteket végző egységekhez. Az Ukrán Fegyveres Erők központjaiban a képzés szakterülettől függően 7–20 napot vesz igénybe. Ha valakit kiképzés nélkül küldenek a frontra, az alábbi segélyvonalakat hívhatja: 0-800-500-410, 0-800-500-442 vagy 044-454-44-99.

Az nv.ua szerint a segélyvonalak jelenleg túlterheltek.

Olekszij Noszov ügyvéd beszámolója szerint, ha „nem megfelelő kiképzésben vettek rész a hadköteles polgárok, nem minden esetben lehet felelősségre vonni az illetékeseket, mivel a büntető törvénykönyvben nincs közvetlen felelősségre vonás a felkészületlen emberek frontra küldéséért. A kérdést törvényi szinten finomítani kell, mert aki nem vett részt kiképzésen, az nemcsak a saját, hanem mások életét is veszélyeztetheti” – magyarázta az ügyvéd.

Behívók közúton, hotelekben, éttermekben?

Előfordul, hogy a rendvédelmi szervek és a hadkiegészítő egységek munkatársai – Viktor Mikita parancsára hivatkozva – akár közúti igazoltatás után is kiadják a behívókat. De törvényes-e ez az eljárás?

Anna Dan regionális rendőrségi szóvivő megerősítette ezt a gyakorlatot az nv.ua-nak. Elmondása szerint, amikor a 18–60 év közötti férfiak átlépik a régió határát, az ellenőrző pontokon értesítik őket arról, hogy 24 órán belül jelentkezniük kell a hadkiegészítőkön. Erről a gyalogos járőrök is tájékoztatást adnak az utcákon. „A parancsot a regionális igazgatásunk adta ki. A rendőrség a katonai nyilvántartási és sorozási hivatallal együtt vesz részt a polgárok tájékoztatásában. A behívottak listáját a katonai nyilvántartási és besorozási hivatal állítja össze. Mi kisegítő funkciót látunk el” – mondta a rendőrségi szóvivő.

Olekszij Noszov ügyvéd szerint ugyanakkor a helyzet nem ennyire egyértelmű. A behívók olyan módon történő kiadása, hogy azokat korábban aláírta az illetékes tisztviselő, az utcán pedig hozzáírják a polgár nevét, törvénysértésként is értelmezhető.

 „A mozgósításról szóló törvényben van egy közvetlen norma, amely előírja, hogy idézést csak annak a területi toborzóközpontnak a vezetője állíthatja ki, amelyhez az illetőt bejegyezték. Vagyis a „térden kiállított” idézések kiadása jogilag okirat-hamisításként is értelmezhető, mivel az illetékes szerv vezetője a személy adatai nélkül írja alá a papírost” – vélekedik Noszov.

Viszont hozzátette, hogy ha valaki a dokumentum kézhezvétele után nem jelenik meg a megadott időben a hadkirendeltségnél, 1500-tól 3400 hrivnyás közigazgatási bírságra számíthat. Azok, akik első ízben megjelentek, átmentek az orvosi bizottságon, alkalmasnak találták őket, de nem jelentek meg a sorkatonai állomáson – már bűncselekményt követnek el.

– Még ha az idézést jogellenesen is állították ki, a behívó jogi tény. Ha valaki nem reagál erre a tényre, fennáll annak a veszélye, hogy tetteit jogsértésként kezelik. Ez csak kockázat, nem garantált helyzet – mondta az ügyvéd.

Tehát amennyiben átvettük a behívót, tudomásul vettük a jogi tényt, és kötelesek vagyunk megjelenni a feltüntetett címen és időben. Igazoltatás közben ellenállni nem ajánlott, mivel bűncselekménynek minősíthetik a magatartásunkat. Ha úgy érezzük, hogy a rendvédő szervek nem jogszerűen jártak el, csak bírósági úton bizonyíthatjuk igazunkat, védőügyvédhez kell fordulnunk.

Behívó a postaládánkban?

Amennyiben a behívót nem személyesen vette át az állampolgár, nem tekinthető átvettnek. Ha valaki be van jelentve az adott címre, az nem jelenti azt, hogy életvitelszerűen ott tartózkodik, így a postaládában hagyott behívó egyébként sem jutna el feltétlenül a címzettjéhez.

Tóth Tünde/Kárpátalja ma

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON:

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Zaluzsnij: ma az ukrán fegyveres erők a világ egyik vezető hadserege

Az ukrán hadsereg nehéz fejlődési utat járt be az elmúlt három évtizedben, amíg a világ egyik vezető hadserege lett – mondta hétfőn Valerij Zaluzsnij altábornagy, a fegyveres erők főparancsnoka az ukrán hadsereg napja alkalmából mondott köszöntőjében. A Kárpát.in.ua beszámolója szerint a Védelmi Minisztérium honlapján közzétett videoüzenetében a főparancsnok emlékeztetett arra, hogy a harminc év alatt az ukrán fegyveres erők hosszú utat tettek meg. "Visszavertük az ellenség támadását, és megbízhatóan védjük országunkat" - hangoztatta Zaluzsnij. Szerinte ma az ukrán fegyveres erők a világ egyik vezető hadserege. Úgy véli: Ukrajna jövője a NATO-ban van. A tábornok a videóüzenet végén köszönetet mondott mindenkinek, aki úgy döntött, hogy az ukrán fegyveres erők soraiban szolgálja a népét. A hadsereg napja alkalmából a katonáknak kitartást, magabiztosságot és hitet, a fegyveres erőknek és Ukrajnának pedig dicsőséget kívánt. KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON:

Emberölés miatt körözik László Józsefet

Elfogató parancs alapján, emberölés miatt körözik a Mezőváriban születetett László Józsefet. A kárpátaljai férfi ellen a magyar rendőrség honlapja szerint jelenleg nemzetközi elfogadtó parancs van érvényben. Akinek bármilyen információja van a körözött személy hollétével kapcsolatban az a +3613914930-os telefonszámon és az elet.brfk@budapest.police.hu tudja értesíteni a hatóságokat. KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON VAGY CSATLAKOZZON A  CSOPORTUNKHOZ !

Megölték Ukrajna nemzeti hősét

Március harmadikán megölték Ukrajna nemzeti hősét, Valerij Csibinyejevet, akit „Karakut” becenéven is ismertek. 34 éves volt, a születésnapján esett el az orosz erők elleni harcban - írta az Ukrajinszka Pravda hírportál. "Valerij Viktorovics Csibinyejev kapitány, Ukrajna hőse Gosztomel közelében meghalt. Valerij árva volt, Berdjanszk szülötte, a város tiszteletbeli lakosa" - írta búcsúüzenetében .Vjacseszlav Zajcev veterán katona Csibinyejev a zaporizsjai katonai líceum növendéke. Néhány éve egyetlen testvére a Donyec-medencében életét vesztette. Valerij Csibinyejev az ukrán fegyveres erők légideszant csapatainak 79. különálló légideszant támadó dandárja mesterlövész századának parancsnoka volt. Az Ukrajninszka Pravda emlékeztet: Csibinyejev 2015 decemberében a donyecki repülőtér közelében védte a repülőteret, 2016 augusztusában megkapta az Ukrajna Hőse címet. KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON:

Egy izraeli történészprofesszor szerint Putyin miatt kihalhat az emberiség

A Vlagyimir Putyin által elindított háború még az emberi faj túlélését is veszélyeztetheti – írta esszéjében Juval Noah Harari izraeli történészprofesszor, számos bestseller szerzője. A The Atlantic oldalán publikált írásban Harari felidézte: egyik korábbi munkájában még arról írt, hogy az utóbbi évtizedek viszonylag békés időszaka után a háborús kockázatok kisebbek lehetnek a jövőben. Azzal is érvelt, hogy gazdaságilag és geopolitikai értelemben sem éri már meg háborút indítani - írta az Index . Ezek a tényezők végül azért nem garantálták a békét, mert az „emberi hülyeség” még mindig a világ egyik legfontosabb mozgatórugója, és a világ vezető politikusai is gyakran csinálhatnak „hülyeségeket” – írta most Harari, aki azt is elismerte, hogy teljesen váratlanul érte és megdöbbentette az ukrajnai invázió. Hozzáfűzte: a háború elindítása „előrelátható, Oroszországra és az egész emberiség számára is pusztító következményekkel járt”, és emiatt még egy „szívtelen, megalomániás” Putyintól sem

Hogyan lehet lemondani az ukrán állampolgárságról?

Az ukrán állampolgárság megszüntetése általában hosszadalmas és nem a legegyszerűbb procedúra, éppen ezért sokan nem is vállalkoznak rá, hacsak nem feltétlenül szükséges. A ukrán állampolgárságáról való lemondás semmiképpen nem tanácsos azok számára, akiknek Ukrajnában (is) van a lakhelyük, illetve valamilyen oknál fogva szükségszerű számukra a gyakori vagy/és tartós ukrajnai tartózkodás. Tudniillik, az állampolgárság elvesztésével ukrajnai tartózkodásuk csak az aktuális szabályok szerinti időtartam keretében lesz lehetséges, és bármilyen szabály és/vagy törvénysértés esetén (illetve, mint ezt számos gyakorlati példa mutatja, akár enélkül is) az ukrán szervek megtagadhatják tőlük az ország területére való belépést - írta a Kárpáti Igaz Szó. Az Alkotmány 25. cikke szerint Ukrajna állampolgárát nem lehet megfosztani ukrán állampolgárságától és állampolgársága megváltoztatásának jogától. A jogviszonyok e területét szabályzó állampolgársági törvény 18. cikke ez utóbbi jog gyakorlását, a f

Sorra buknak le a háború elől menekülő ukrán férfiak

Kárpátalján alig telik el úgy nap, hogy ne próbálkoznának illegális határátlépéssel a katonaköteles férfiak, akik a hadiállapot és az általános mozgósítás miatt legálisan nem tudják elhagyni az országot. Az elmúlt napokban újabb eseteket jegyzőkönyveztek a határőrség munkatársai. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint vannak aki azt állították, külföldön folytatják egyetemi tanulmányaikat.  Akadtak olyanok is, akik hamisított születési bizonyítványokat mutattak fel, azt próbálták elhitetni a határőrökkel, hogy három kiskorú gyermekük van - írták. Voltak olyan próbálkozók is, akik Odesszában 5000 dollárért beszerzett, a katonai mozgósítás alóli felmentést igazoló orvosi papírokkal igyekeztek túljárni a hatóság munkatársainak eszén, de szintén sikertelenül. A hamisított igazolásokat a határőrök lefoglalták, az elkövetők ellen egyrészt okirat-hamisítás, másrészt a mozgósítás alóli kibúvás bűntette miatt indult hatósági eljárás. Korábban az Ukrán Állami Határőrség szóvivője, Andrij Demcsen

Több mint 120 elfogatóparancs van érvényben Magyarországon beregszásziak ellen

A magyar rendőrség hivatalos honlapja szerint számos beregszászi személy ellen van jelenleg is érvényben elfogatóparancs Magyarországon. A legtöbb esetben közokirat-hamisítás a vád. Van azobnan akit emberölés, rablás, fogolyszökés vagy kábítószer birtoklása miatt keres a rendőrség. A körözött személyek listáját ide kattintva tudja megtekinteni! KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON VAGY CSATLAKOZZON A  CSOPORTUNKHOZ !