Ugrás a fő tartalomra

Az állandó lakcímmel rendelkező hadköteles férfiak elhagyhatják Ukrajnát

10 kategória van érvényben, amelyek értelmében a hadköteles férfiak meghatározott feltételek mellett kiutazhatnak külföldre - írta a Kárpát.in.ua

1. A hadköteles férfi kiutazhat Ukrajnából, ha nem szerepel a katonai nyilvántartásban.

Ebben az esetben a Szabályok 2-6. pontjai vannak érvényben, amely meghatározza azon személyek kategóriáit, akik háború idején elhagyhatják Ukrajna területét (Ukrajna A mozgósítási kiképzésről és mozgósításról szóló törvényének 23. cikkelye):

 • Ha a személy a meghatározott eljárásnak megfelelően a fogyatékkal élők nyilvántartásában szerepel, háború idején elhagyhatja Ukrajna területét (Ukrajna A mozgósítási képzésről és mozgósításról szóló törvénye 23. cikkelye, 1. rész, 3. bekezdés,).
 • Ha a személy nem szerepel a katonai nyilvántartásban a katonai orvosi bizottság, a szolgálatra való alkalmatlanságról hozott határozata alapján, háború idején elhagyhatja Ukrajna területét (Ukrajna mozgósítási törvénye 23. cikkelye, 1. rész, 16. bekezdés).
 • Az a személy, aki háború idején korlátozottan alkalmas a szolgálatra – nem hagyhatja el Ukrajna területét. 

2. A katonai szolgálatra átmenetileg alkalmatlan férfi kiutazása Ukrajnából

Ha a személy olyan dokumentumokkal rendelkezik, amelyek megerősítik a katonai szolgálatra való ideiglenes alkalmatlanságát, háború idején elhagyhatja Ukrajna területét.

A mozgósítási kiképzésről és mozgósításról szóló törvény 23. cikkelye 1. részének 3. bekezdése kimondja, hogy a hadkötelesek mozgósítása során ezeket a személyeket az alábbi esetekben nem hívják be katonai szolgálatra:

a meghatározott eljárásnak megfelelően fogyatékkal élő személynek minősült, a katonai orvosi bizottság a férfit egészségi állapota miatt ideiglenesen (maximum hat hónapig) alkalmatlannak nyilvánította a katonai szolgálatra.

3. A három vagy több gyermekes férfiak külföldre való kiutazása (többek között, ha különböző házasságokból születtek a gyerekek)

„A mobilizációs képzésről és mozgósításról” szóló törvény 23. cikkelyének 4. bekezdése határozza meg a három vagy több 18 éven aluli gyermeket eltartó férfiak/nők kategóriáját. Vagyis ebben az esetben nem maga az apaság a meghatározó, hanem az eltartás.

A határátlépéshez a férfinak be kell mutatnia a listán szereplő dokumentumok egyikét, amely megerősíti, hogy az illető személy három vagy több 18 év alatti gyermeket tart el, nevezetesen:

 • mindegyik gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • házassági anyakönyvi kivonat a gyermek anyjával és gyermekek születési anyakönyvi kivonatai;
 • bírósági határozatok a házasság felbontásáról és a gyermekek az apánál való elhelyezéséről;
 • bírósági határozat a házasság felbontásáról és a gyámhatóság határozata a gyermekek az apánál való elhelyezéséről;
 • nagycsaládos apát igazoló dokumentum.

4. A három vagy több gyermekes apa a gyermekek nélkül

Ebben az esetben a férfiak külföldre való kiutazása akkor engedélyezett, ha három vagy több gyermek születését igazoló dokumentumokat (lehet közjegyző által hitelesített másolat is) mutat be.

5. Egy vagy több gyermeket egyedül nevelő férfi

A mozgósítási képzésről és mozgósításról szóló törvény 23. cikkelyének 5. bekezdése meghatározza a 18 éven aluli gyermeket/gyermekeket az egyedül nevelő férfiak/nők kategóriáját. 

Ukrajna azon állampolgárainak, akik önállóan nevelnek 18 év alatti gyermeket/gyermekeket, joguk elhagyni Ukrajna területét. Ugyanakkor be kell mutatniuk az alábbi dokumentumok egyikét:

 • a gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek anyjának halotti anyakönyvi kivonata:
 • az anyát szülői jogaitól megfosztó bírósági határozat,
 • bírósági határozat a gyermek az anyától való elvételéről anélkül, hogy megfosztanák őt a szülői jogaitól,
 • az anyát eltűntnek nyilvánításáról szóló bírósági határozat,
 • az anya halottá való nyilvánításáról szóló bírósági határozat.

6. Az I., II., III. minősítési kategóriába tartozó fogyatékkal élő férfiak külföldre való kiutazása

„A mobilizációs képzésről és mobilizációról” szóló ukrán törvény 23. cikkelyének harmadik bekezdése a fogyatékkal élő személyek külön kategóriáját határozza meg. Eszerint bármelyik minősítési kategóriába tartozó fogyatékkal élő személy átlépheti a határt, ha rendelkezik az alábbi okmányok valamelyikével:

 • 157-1/о számú formanyomtatvány, ami az egészségügyi szakértői bizottság által végzett vizsgálat eredményét igazolja
 • a státuszt igazoló dokumentum,
 • nyugdíjas igazolvány vagy szociális segély kiutalását igazoló dokumentum.

Egyben nincs korlátozva a fogyatékkal élő férfiak számára az államhatár átlépésének száma.

7. Az I., II., III. minősítési kategóriába tartozó fogyatékkal élő személyt kísérő, valamint beteg szülők, feleség, gyermekek gondozását ellátó férfiak külföldre való kiutazása.

Beteg szülőt, feleséget, gyermeket ellátó férfi kiutazása külföldre a beteg személy nélkül nem lehetséges.

A kormány 1995.01.27-i 57. számú határozata által jóváhagyott, Az államhatár átlépésének szabályai Ukrajna állampolgárai számára 2. szakasza értelmében a szabály azokra a hadkötelesekre vonatkozik, akik csak azzal a céllal lépik át az államhatárt, hogy az I., II. minősítési kategóriába tartozó, fogyatékkal élő, állandó ellátást igénylő személyt kísérjék.

A III. minősítési kategóriába tartozó, fogyatékkal élő személy kíséretét Ukrajna jogszabályai nem írják elő. A hadiállapot vagy a rendkívüli állapot idején a fogyatékkal élő személyt hadköteles férfi csak egy alkalommal kísérhet át a határon. 

8. Gyermekét, feleségét, szüleit kezelésre kísérő férfi kiutazásának feltételei

Ukrajna 18 és 60 év közötti férfi állampolgárai elkísérhetik feleségüket, ha az I. vagy II. minősítési kategóriába tartozó, fogyatékkal élő személy, ha fogyatékkal, valamint súlyos, perinatális idegrendszeri károsodással élő gyermeke van, súlyos fejlődési rendellenességekkel született, ritka onkológiai, onkohematológiai betegségben, gyermek agyi bénulásban, I-es típusú cukorbetegségben (inzulinfüggő), akut vagy IV. szintű krónikus vesebetegségben szenved, súlyos mentális zavarokkal küzd, szervátültetésre van szüksége, palliatív segítségre szorul.

A határlépéshez szükség van az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott eljárás szerint, az egészségügyi intézmény orvosi-tanácsadó testülete által kiállított igazoló dokumentumra.

9. Háborúban sérülést szenvedett honvéd külföldi gyógykezelésre való kiutazása 

A háborúban megsérült, a védelmi és biztonsági erőknél szolgáló személy külföldi gyógykezelésre való kiutazása során az alábbi dokumentumokkal kell rendelkezzen:

 • személyi igazolványa vagy útlevele (ezen dokumentumok hiánya esetében az adott személyre vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumok, amelyek alapján az Állami Határszolgálat engedélyezi az államhatár átlépését);
 • a személy külföldi gyógykezelésének szükségességét igazoló dokumentum;
 • az Egészségügyi Minisztérium levele, melyben igazolja, hogy a sebesült személyt gyógykezelése egyeztetve van a külföldi ország egészségügyi intézményeivel.

10. Az állandó külföldi lakcímmel rendelkező és ott élő férfiak kiutazása

Ukrajna 18 és 60 év közötti, állandó jelleggel külföldön élő férfi nemű állampolgárai elhagyhatják Ukrajna területét, ha útlevelükben van az ezt igazoló bejegyzés az Ukrajna területéről való kiutazásra és annak területére való beutazásra vonatkozó eljárásról szóló törvény 4. cikkelyének megfelelően.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON:

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Novák Katalin kárpátaljai gyerekektől vonta vissza a magyar állampolgárságot

Novák Katalin újabb magyar állampolgárságokat vont vissza. A Magyar Közlönybe n megjelentek szerint az államfő ezúttal is Gulyás Gergely miniszter előterjesztései alapján, a törvénynek arra a paragrafusára hivatkozva döntött, amely szerint az állampolgárság visszavonható attól, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg. Az állampolgárság a határozat közzétételének napján szűnik meg. A köztársasági elnök döntése alapján megszűnt a magyar állampolgársága egy kovácsréti ukrán családnak:  a 42 éves apának - Durda Péter (névmódosítás előtti neve: Durda Petro Petrovics; születési hely: Kovácsrét, Szovjetunió; születési idő: 1979. november 26.) a 38 éves feleségének - Durda Alla, született: Pacan Alla (névmódosítás előtti neve: Durda Alla Vaszilivna, született: Pacan Alla Vaszilivna; születési hely: Kovácsrét, Szovjetunió; születési idő: 1984. március 24.

Ukrajna győzelme Oroszország ellen nem vet véget a két ország közötti ellenségeskedésnek

Ukrajna győzelme a jelenleg zajló Oroszország elleni háborúban nem vet véget a két ország közötti ellenségeskedésnek – erről Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka nyilatkozott az amerikai Time magazinnak adott interjújában, adta hírül az RBK-Ukrajina hírportál. „Az oroszokat ismerve, győzelmünk nem jelenti majd a háború végét. Diadalunkkal levegőhöz juthatunk, amely lehetőséget biztosít ahhoz, hogy felkészüljünk a következő háborúra” – fogalmazott Zaluzsnij. A tábornok elmondása szerint az orosz február végi támadása nem érte meglepetésszerűen Ukrajnát, ugyanis hadgyakorlatokon előre készültek egy esetleges offenzívára. A kiképzések során a felszínre kerültek az ukrán hadsereg gyenge pontjai. Ugyanakkor parancsnokaink nem kezelték kellő komolysággal ezeket a hadgyakorlatokat - írta a Kárpáti Igaz Szó. “Előfordult, hogy ordítoztam, hogy elmagyarázzam nekik, ha nem változtatnak, akkor a következmények már nem csupán a mi életünkbe fog kerülni, de hazánk jövőjére is

A Kreml bejelentette, mi fog változni a kamu népszavazás nyomán

Alapvetően megváltozik a Donyec-medence és Ukrajna más orosz ellenőrzés alá került területeinek jogállása az ott megrendezett "népszavazás" nyomán, ami egyebek mellett a biztonságot garantáló intézkedéseket von maga után - közölte kedden újságírókkal Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. "Természetesen alapvetően megváltozik a helyzet jogi szempontból, a nemzetközi jog szempontjából. Minden ezzel járó következménnyel a védelem és a biztonság szempontjából ezeken a területeken" - mondta Peszkov arra a kérdésre válaszolva, hogy a referendum után javul-e a biztonsági helyzet a Donyec-medencében és más "felszabadított" területeken. A szóvivő nem kívánta kommentálni a Vedomosztyi című lapnak azt az értesülését, hogy a kedden lezáruló, öt napig tartó népszavazás nyomán megalakul a Krími Szövetségi Körzet Oroszországban, az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt félsziget, a szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaság, valamint a Herszon megye és Zaporizzsja megye megsz

Videón, ahogyan orosz katonák civil autókra nyitnak tüzet

Az ukrán hatóságok azonosítottak öt orosz katonát, akik még februárban civil autókra nyitottak tüzet a Kijev megyei Hosztomelben.  A lövöldözésükben meghalt egy orosz állampolgár is, megsebesült egy német állampolgár és a bucsai járási rendőrség alkalmazottai is. Az áldozatok pontos számát nem hozták nyilvánosságra.  Az öt orosz katonát távollétében gyanúsították meg a háborús törvények és szokások megsértésével és előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkossággal. (MTI)  Megosztás KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON:

Dráma az ukrán-magyar határon

Kedd reggel a tiszabecsi határátkelőnél lett rosszul és esett össze hirtelen az az 50 év körüli ukrán férfi, akinek a határrendészek siettek a segítségére - közölte az Országos Mentőszolgálat.  Mentőt hívtak és a tapasztalt mentésirányító utasításai alapján megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett.  "Rögtön megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért, amit perceken belül helyszínre érkező bajtársaink emelt szinten folytattak. A hős határőrök gyors beavatkozásának köszönhetően a mellkasi nyomások végül sikerre vezettek és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben" - olvasható az Országos Mentőszolgálat közleményében. Megosztás KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON:

Aresztovics: ha nem lesz elegendő ember a védekezésre, akkor mozgósítás lesz

Ukrajna területén körülbelül 40 millió ember él, ezért szükség esetén az ország hadserege jelentősen, akár 5,5 millió fővel növelhető – jelentette ki Olekszij Aresztovics, az Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója egy interjúban, melyet az RBK-Ukrajina hírportál szemlézett. Aresztovics a Fegin Live Live YouTube-csatornának nyilatkozatkozva megjegyezte: Ukrajnának van mozgósítási potenciálja. „Ha nem lesz elegendő ember a védekezésre, akkor mozgósítás lesz. Még egyszer. Van egy 5,5 millió fős mozgósítási tartalékunk” – mutatott rá. A tanácsadó felvetette: a Nyugat segíthet Ukrajnának az új katonák felfegyverzésében és felszerelésében - írta a Kárpát.in.ua. Ugyanakkor rámutatott: jelenleg nem soroznak be diákokat a hadseregbe. Szerinte azonban megeshet, hogy „mindenki vagy nagyon sokan elmennek”.  „Ha egymillió főt mozgósítanak Oroszországban, milyen külföldre utazásról beszélhetünk? Azt akarjuk, hogy Ukrajna egyáltalán fennmaradjon, vagy a sorbonne-i vagy oxfordi tanulással akarjuk meg

Zelenszkij: ha Oroszország elismeri a „népszavazások” eredményeit, nincs miről tárgyalnunk Putyinnal

Ha az Oroszországi Föderáció normálisnak ismeri el az Ukrajna ideiglenesen megszállt négy megyéjében tartott álreferendumokat, akkor nincs miről tárgyalnunk Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – jelentette ki kedden Volodimir Zelenszkij elnök videobeszédében az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, számolt be az RBK-Ukrajina hírportál. „Ha az Oroszországi Föderáció normálisnak ismeri el ezeket az álreferendumokat, az úgynevezett „krími forgatókönyv” végrehajtásával, ami egy újabb kísérlet területeink annektálására, azt jelenti, hogy nincs miről beszélnünk Volodimir Putyinnal, az Oroszországi Föderáció elnökével” – hangsúlyozta az államfő. Az elnök szerint az annektálás az a lépés, amely Putyint egytől egyig az egész emberiséggel állítja szembe - írta a Kárpát.in.ua. „Ezért a világ minden országától megfelelő jelzéseket várunk” – mutatott rá Volodimir Zelenszkij. Megosztás KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: